ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Neurontin 300 mg, Kapseln - 100 Kapsel(n) - 52520 045 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.202141.68(-12.47 %)64.25(-9.57 %)SLhttp://www.xn--spezialittenliste-yqb.ch/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2021)3JUEBERPRUEF
01.01.2011  71.05(+0.07 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)MWSTAENDERUNG
01.03.2010  71.00(-2.00 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)Ausserordentliche Preismutation
01.08.200647.62(-45.01 %)72.45(-38.78 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2006.zip 
01.04.200686.59(-2.15 %)118.35(-1.87 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2006.zip 
01.09.200488.49(+0.18 %)120.60(+0.17 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.200388.33 120.40 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2023 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home