ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Lyrica 50 mg, Hartkapseln - 84 Kapsel(n) - 57057 042 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.201561.42(-10.26 %)86.90(-8.48 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2015)Freiwillige Preissenkung
01.05.201568.44(-5.04 %)94.95(-4.24 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.05.2015)PATENTABLAUF
01.11.201472.07(-17.82 %)99.15(-15.33 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2014)AUSLANDPV
01.01.2011  117.10(+0.13 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)MWSTAENDERUNG
01.03.201087.70(-9.78 %)116.95(-10.62 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.07.200597.21 130.85 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2005.zip 
2019 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home