ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Lyrica 150 mg, Hartkapseln - 168 Kapsel(n) - 57057 048 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.2015205.50(-10.26 %)252.30(-9.67 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2015)Freiwillige Preissenkung
01.05.2015229.00(-5.04 %)279.30(-4.76 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.05.2015)PATENTABLAUF
01.11.2014241.15(-17.82 %)293.25(-16.99 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2014)AUSLANDPV
01.01.2011  353.25(+0.08 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)MWSTAENDERUNG
01.03.2010293.44(-9.78 %)352.95(-11.63 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.07.2005325.25 399.40 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2005.zip 
2019 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home