ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Coversum N 5 mg, comprimés pelliculés - 90 Tablette(n) - 57617 014 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.202232.19(-2.28 %)  SLhttp://www.xn--spezialittenliste-yqb.ch/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2022)3JUEBERPRUEF
01.12.201932.94(-14.44 %)54.20(-10.56 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2019)3JUEBERPRUEF
01.11.201438.50(-1.64 %)60.60(-1.22 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2014)AUSLANDPV
01.01.2011  61.35(+15.00 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.08.2013)MWSTAENDERUNG
01.08.200939.14   SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.08.2013)Freiwillige Preissenkung
01.10.2008  53.35 SLhttp://www.xn--spezialittenliste-yqb.ch/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2022)3JUEBERPRUEF
2023 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home