ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Champix 1 mg, Filmtabletten - 56 Tablette(n) - 57736 005 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.202073.00(-15.06 %)100.20(-12.91 %)SLhttp://www.xn--spezialittenliste-yqb.ch/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2020)3JUEBERPRUEF
01.01.201885.94(-5.98 %)115.05(-5.19 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.01.2018)3JUEBERPRUEF
01.07.201391.41 121.35 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.07.2013)Erstaufnahme in die SL
03.08.2010  PA(-100.00 %)LPPVhttp://www.lppa.ch/index/C.htm 
01.09.2009  196.00(+8.53 %)LPPVhttp://www.lppa.ch/index/C.htm 
01.02.2008  180.60(+2.73 %)LPPV  
22.08.2007  175.80 LPPV  
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home