ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
     PräparatPackungs­grösseEFPPPSBTKZusammensetzungZulassungs­inhaberKat.    
Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
September 2020 - 94 Präparate
L FIPI Bydureon BCise 2 mg494.55124.9510%AstraZeneca AGB / SLGtell a friend
L FIPI Enerzair Breezhaler
150/50/160 μg
3070.1196.9010%Novartis Pharma
Schweiz AG
B / SLGtell a friend
L FIPI Enerzair Breezhaler
150/50/160 μg
3070.1196.9010%Novartis Pharma
Schweiz AG
B / SLGtell a friend
L FIPI Enerzair Breezhaler
150/50/160 μg
90210.42257.9510%Novartis Pharma
Schweiz AG
B / SLGtell a friend
  FI  Atectura Breezhaler
150/80 μg
3033.3654.7010%Inhalationspulver: 2 WirkstoffeNovartis Pharma
Schweiz AG
B / SLGtell a friend
  FI  Atectura Breezhaler
150/80 μg
9099.99131.2010%Inhalationspulver: 2 WirkstoffeNovartis Pharma
Schweiz AG
B / SLGtell a friend
  FI  Atectura Breezhaler
150/160 μg
3033.3654.7010%Inhalationspulver: 2 WirkstoffeNovartis Pharma
Schweiz AG
B / SLGtell a friend
  FI  Atectura Breezhaler
150/160 μg
9099.99131.2010%Inhalationspulver: 2 WirkstoffeNovartis Pharma
Schweiz AG
B / SLGtell a friend
  FI  Atectura Breezhaler
150/320 μg
3033.3654.7010%Inhalationspulver: 2 WirkstoffeNovartis Pharma
Schweiz AG
B / SLGtell a friend
  FI  Atectura Breezhaler
150/320 μg
9099.99131.2010%Inhalationspulver: 2 WirkstoffeNovartis Pharma
Schweiz AG
B / SLGtell a friend
  FIPI Cystadrops 3.8 mg/ml5 mlPAPAk.A.Augentropfen: Mercaptaminum 3.8 mg/mlRecordati AGBGtell a friend
  FI  Methylthioniniumchlorid
Proveblue 5 mg/ml
5 x 2 mlPAPAk.A.Injektionslösung: Methylthioninii Chloridum 5 mg/mlGrosse Apotheke Dr. G.
Bichsel AG
BGtell a friend
  FI  Methylthioniniumchlorid
Proveblue 5 mg/ml
5 x 10 mlPAPAk.A.Injektionslösung: Methylthioninii Chloridum 5 mg/mlGrosse Apotheke Dr. G.
Bichsel AG
BGtell a friend
  FI  Defitelio 80 mg/ml10PAPAk.A.Infusionskonzentrat: Defibrotidum (Hergestellt aus Darmschleimhaut von Schweinen) 80 mg/mlClinipace AGAGtell a friend
  FI CMPantoprazole-Acino i.v. PAPAk.A.Lyophilisat: Pantoprazolum 40 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI CMPantoprazole-Acino i.v.10 x 1PAPAk.A.Lyophilisat: Pantoprazolum 40 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI CMPiperacillin/Tazobactam-
Teva 2.25 g
 PAPAk.A.Lyophilisat: 2 WirkstoffeTeva Pharma AGAGtell a friend
  FI CMPiperacillin/Tazobactam-
Teva 4.5 g
 PAPAk.A.Lyophilisat: 2 WirkstoffeTeva Pharma AGAGtell a friend
  FI CMPiperacillin/Tazobactam-
Teva 4.5 g
 PAPAk.A.Lyophilisat: 2 WirkstoffeTeva Pharma AGAGtell a friend
  FI CMPiperacillin/Tazobactam-
Teva 4.5 g
10PAPAk.A.Lyophilisat: 2 WirkstoffeTeva Pharma AGAGtell a friend
  FIPICMAmavita Xylo Plus10 mlPAPAk.A.Nasenspray: 2 WirkstoffeAmavita Health Care AGDGtell a friend
  FIPICMCoop Vitality Xylo Plus10 mlPAPAk.A.Nasenspray: 2 WirkstoffeCoop Vitality Health
Care GmbH
DGtell a friend
  FIPICMSun Store Xylo Plus10 mlPAPAk.A.Nasenspray: 2 WirkstoffeSun Store Health Care AGDGtell a friend
   PICMSanactiv Arnika
Ringelblumen Gel
110 gPAPAk.A.Gel: 2 WirkstoffeTentan AGEGtell a friend
  FIPI Azithromycin Spirig HC 250 mg4PAPAk.A.Filmtabletten: Azithromycinum 250 mgSpirig HealthCare AGAGtell a friend
  FIPI Azithromycin Spirig HC 250 mg6PAPAk.A.Filmtabletten: Azithromycinum 250 mgSpirig HealthCare AGAGtell a friend
  FI  Azithromycin Spirig HC 500 mg3PAPAk.A.Filmtabletten: Azithromycinum 500 mgSpirig HealthCare AGAGtell a friend
  FI  Xospata 40 mg84PAPAk.A.Filmtabletten: Gilteritinibum 40 mgAstellas Pharma AGAGtell a friend
  FIPI Elmiron 100 mg90PAPAk.A.Kapseln: Heparinoidum (natrii Pentosani Polysulfas) 100 mgCuratis AGBGtell a friend
  FIPI Elmiron 100 mg90PAPAk.A.Kapseln: Heparinoidum (natrii Pentosani Polysulfas) 100 mgCuratis AGBGtell a friend
   PI Adler Allergie D6/D12400PAPAk.A.Tabletten: 6 WirkstoffeAdler Pharma Helvetia AGDGtell a friend
   PI Adler Allergie D6/D121000PAPAk.A.Tabletten: 6 WirkstoffeAdler Pharma Helvetia AGDGtell a friend
  FIPI Dexlansoprazole-Acino 30 mg14PAPAk.A.Kapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung: Dexlansoprazolum 30 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FIPI Dexlansoprazole-Acino 30 mg28PAPAk.A.Kapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung: Dexlansoprazolum 30 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FIPI Dexlansoprazole-Acino 30 mg98PAPAk.A.Kapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung: Dexlansoprazolum 30 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI  Dexlansoprazole-Acino 60 mg14PAPAk.A.Kapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung: Dexlansoprazolum 60 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI  Dexlansoprazole-Acino 60 mg28PAPAk.A.Kapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung: Dexlansoprazolum 60 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI  Dexlansoprazole-Acino 60 mg56PAPAk.A.Kapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung: Dexlansoprazolum 60 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FIPI Alopexy 50 mg/ ml60 mlPAPAk.A.Lösung zur Anwendung auf der Haut: MinoxidilumPierre Fabre Pharma SADGtell a friend
  FIPI Alopexy 50 mg/ ml3 x 60 mlPAPAk.A.Lösung zur Anwendung auf der Haut: MinoxidilumPierre Fabre Pharma SADGtell a friend
   PIACardiodoron neue Formel50 mlPAPAk.A.Tropfen zum Einnehmen: 3 WirkstoffeWeleda AGDGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%1 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%1 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%2 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%2 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%5 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%5 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%10 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%10 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%20 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%20 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%30 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%30 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%50 lPAPAk.A.gaz médicinal comprimé à: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%10.7 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%20.8 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%21.6 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%30.9 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%31.2 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%32 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%35 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%36 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%38.3 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%41 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%41.5 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%45 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%46 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%46.6 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%60 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%222 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%426 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%493 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%570 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%600 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%607 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%626 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%627 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%852 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%872 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%946 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%1083 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
     Oxygen R.D. Pharma 100%1085 lPAPAk.A.gaz médicinal cryogénique: Oxygenium 100 %Sitex SAEGtell a friend
  FIPICMPantoprazole-Acino 20 mg15PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 20 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FIPICMPantoprazole-Acino 20 mg30PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 20 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FIPICMPantoprazole-Acino 20 mg60PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 20 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FIPICMPantoprazole-Acino 20 mg120PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 20 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FIPICMPantoprazole-Acino 20 mg90 x 15PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 20 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI CMPantoprazole-Acino 40 mg7PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 40 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI CMPantoprazole-Acino 40 mg15PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 40 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI CMPantoprazole-Acino 40 mg30PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 40 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI CMPantoprazole-Acino 40 mg60PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 40 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI CMPantoprazole-Acino 40 mg100PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 40 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI CMPantoprazole-Acino 40 mg5 x 100PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 40 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
  FI CMPantoprazole-Acino 40 mg90 x 15PAPAk.A.magensaftresistente Filmtabletten: Pantoprazolum 40 mgAcino Pharma AGBGtell a friend
 Legende einblenden
2021 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home