ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
4772620.05.1987
CSL Behring AG 
   
  
  
06.01.10. 
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01Faktor X P Behring Lyophilisat ()B02BD04 
04Faktor X P Behring 600 I.E.Injektionspräparat ()B02BD04 
05Faktor X P Behring 1200 I.E.InjektionspräparatInjektionspräparat ()B02BD04 
2021 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home