ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Aseptoman, Lösung - 150 ml
52844010 Desomed AG
Aseptoman, Lösung10.05.1994
   
Isopropanol (D08AX05) 
WHO-DDD 
150 ml
 
D  
Nein 
  
PA  
k.A.PA
  
7680528440101  
  
Zusammensetzung
 
Packungsbestandteile
Lösung
 
WirkstoffeStärke
1,3-butandiol1 mg
Alcohol Isopropylicus545 mg
Quelle
 
 
2020 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home