ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
5771229.08.2007
Celgene GmbH 
   
  
07.16.10. 
07.16.40.FI
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01REVLIMID 5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 5 mg)L04AX04PI
02REVLIMID 10 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 10 mg)L04AX04PI
03REVLIMID 15 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 15 mg)L04AX04PI
04REVLIMID 25 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 25 mg)L04AX04PI
07REVLIMID 20 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 20 mg)L04AX04PI
08REVLIMID 2.5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 2.5 mg)L04AX04PI
09REVLIMID 7.5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 7.5 mg)L04AX04PI
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home