ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
6709819.07.2018
Permamed AG 
  18.07.2023
  
10.10. 
10.10.FI
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01Der-med dry skin LotionLipolotionLipolotion (Ureum 50 mg/g)D02AE51PI
2020 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home