ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
6739523.12.2019
Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH 
  22.12.2024
  
03.99. 
03.99.FI
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01Orkambi 100 mg lumacaftor / 125 mg ivacaftorGranulatGranulat (Lumacaftorum 100 mg, Ivacaftorum 125 mg)R07AX30 
02Orkambi 150 mg lumacaftor / 188 mg ivacaftorGranulatGranulat (Lumacaftorum 150 mg, Ivacaftorum 188 mg)R07AX30 
2020 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home