ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
6756101.04.2020
Spirig HealthCare AG 
  31.03.2025
  
07.16.10. 
07.16.40.FI
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01Lenalidomid Spirig HC 2.5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 2.5 mg)L04AX04PI
02Lenalidomid Spirig HC 5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 5 mg)L04AX04 
03Lenalidomid Spirig HC 7.5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 7.5 mg)L04AX04 
04Lenalidomid Spirig HC 10 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 10 mg)L04AX04 
05Lenalidomid Spirig HC 15 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 15 mg)L04AX04 
06Lenalidomid Spirig HC 20 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 20 mg)L04AX04 
07Lenalidomid Spirig HC 25 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 25 mg)L04AX04 
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home