ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
6760804.01.2021
Mepha Pharma AG 
  03.01.2026
  
01.99. 
01.99.FI
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
02Fingolimod-Mepha Teva 0.5 mgKapselnKapseln (Fingolimodum 0.5 mg)L04AA27PI
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home