ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
6771415.01.2021
Accord Healthcare AG 
  14.01.2026
  
07.16.10. 
07.16.40.FI
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01Lenalidomid Accord 2.5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 2.5 mg)L04AX04PI
02Lenalidomid Accord 5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 5 mg)L04AX04 
03Lenalidomid Accord 7.5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 7.5 mg)L04AX04 
04Lenalidomid Accord 10 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 10 mg)L04AX04 
05Lenalidomid Accord 15 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 15 mg)L04AX04 
06Lenalidomid Accord 20 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 20 mg)L04AX04 
07Lenalidomid Accord 25 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 25 mg)L04AX04 
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home