ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
6785029.10.2020
Helvepharm AG 
  28.10.2025
  
07.16.10. 
07.16.40.FI
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01Lenalidomid Zentiva 2.5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 2.5 mg)L04AX04PI
02Lenalidomid Zentiva 5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 5 mg)L04AX04 
03Lenalidomid Zentiva 7.5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 7.5 mg)L04AX04 
04Lenalidomid Zentiva 10 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 10 mg)L04AX04 
05Lenalidomid Zentiva 15 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 15 mg)L04AX04 
06Lenalidomid Zentiva 20 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 20 mg)L04AX04 
07Lenalidomid Zentiva 25 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 25 mg)L04AX04 
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home