ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
6829830.09.2021
Xiromed SA 
  29.09.2026
  
  
01.99. 
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01Fingolimod Xiromed 0,5 mgHartkapselnKapseln (Fingolimodum 0.5 mg)L04AA27 
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home