ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
6849014.06.2021
Bristol-Myers Squibb SA 
   
  
07.16.10. 
07.16.40.FI
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01Lenalidomid BMS 2,5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 2.5 mg)L04AX04PI
02Lenalidomid BMS 5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 5 mg)L04AX04 
03Lenalidomid BMS 7,5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 7.5 mg)L04AX04 
04Lenalidomid BMS 10 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 10 mg)L04AX04 
05Lenalidomid BMS 15 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 15 mg)L04AX04 
06Lenalidomid BMS 20 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 20 mg)L04AX04 
07Lenalidomid BMS 25 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 25 mg)L04AX04 
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home