ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
6851812.01.2022
Devatis AG 
  11.01.2027
  
07.16.10. 
07.16.40.FI
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01Lenalidomid Devatis 2.5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 2.5 mg)L04AX04PI
02Lenalidomid Devatis 5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 5 mg)L04AX04 
03Lenalidomid Devatis 7.5 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 7.5 mg)L04AX04 
04Lenalidomid Devatis 10 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 10 mg)L04AX04 
05Lenalidomid Devatis 15 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 15 mg)L04AX04 
06Lenalidomid Devatis 20 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 20 mg)L04AX04 
07Lenalidomid Devatis 25 mgHartkapselnKapseln (Lenalidomidum 25 mg)L04AX04 
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home