ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
6895302.11.2022
Spirig HealthCare AG 
  01.11.2027
  
  
06.03.20. 
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
01Ticagrelor Spirig HC 60 mgFilmtablettenFilmtabletten (Ticagrelorum 60 mg)B01AC24 
02Ticagrelor Spirig HC 90 mgFilmtablettenFilmtabletten (Ticagrelorum 90 mg)B01AC24 
2024 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home