ch.oddb.org 
   
Apotheken | Hôpital | Interactions | LiMA | Médecin | Médicaments | Services | T. de l'Autorisation
Textes de limitation "l", 55 de 1912 au total.
 Nom
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
LL-Polamidon 5 mg/mL
LLaitea
LLatuda 20 mg
LLatuda 40 mg
LLatuda 80 mg
LLaxipeg senza aroma
LLaxipeg
LLaxiplant soft
LLaxoberon
LLemtrada 10 mg/ml
LLenvima 10 mg
LLenvima 4 mg
LLevosert
LLexotanil 1,5
LLexotanil 3
LLexotanil 6
LLinezolid Mylan 600 mg
LLinezolid Pfizer 2 mg/mI
LLinezolid Pfizer 20 mg/ml
LLinezolid Pfizer 600 mg
LLinezolid Sandoz 600 mg / 300 ml i.v.
LLinezolid Sandoz 600 mg
LLinola Fett
LLinola
LLinomed
LLioresal intrathecal 10 mg/20 mL
LLioresal intrathecal 10 mg/5 mL
LLivogiva 20 mcg/80 mcl
LLixiana 15 mg
LLixiana 30 mg
LLixiana 60 mg
LLodotra 1 mg
LLodotra 2 mg
LLodotra 5 mg
LLomir SRO 2,5 mg mite
LLomir SRO 5,0 mg
LLonsurf 15 mg / 6.14 mg
LLonsurf 20 mg / 8.19 mg
LLopresor Retard 200 mg
LLoramet 1,0
LLorviqua 100 mg
LLorviqua 25 mg
LLubex
LLucentis
LLucentis
LLutathera 370 MBq/ml
LLutrelef 3,2 mg
LLuveris 75 IE
LLuxturna 5 x 10e12
Llvabradin Sandoz 5 mg
Llvabradin Sandoz 7.5 mg
LLynparza 100 mg
LLynparza 150 mg
LLyxumia 10 ug
LLyxumia 20 ug
 afficher la légende
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Aide | FAQ | Identification | Contact | Home