ch.oddb.org
 
Apotheken | Hôpital | Interactions | LiMA | Médecin | Médicaments | Services | T. de l'Autorisation
Sevre-Long 60 mg, Kapseln retard - 30 Kapsel(n) - 53952 038 - Art. 24 ATSG
DatumPrix exfactory Prix public Origine de prixSources des datesCodes mutation
01.12.201834.64(-14.62 %)56.15(-10.80 %)LShttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2018)3JUEBERPRUEF
01.11.201440.57(-14.16 %)62.95(-10.90 %)LShttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2014)AUSLANDPV
01.01.201447.26(-21.45 %)70.65(-17.32 %)LShttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.01.2014)Mutation de prix éxtraordinaire
01.01.2011  85.45(+0.06 %)LShttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)MWSTAENDERUNG
01.03.201060.16(-4.79 %)85.40(-5.95 %)LShttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.09.200463.19(+0.25 %)90.80(+0.22 %)LShttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.200363.03 90.60 LShttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2020 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Aide | FAQ | Identification | Contact | Home