ch.oddb.org
 
Apotheken | Hôpital | Interactions | LiMA | Médecin | Médicaments | Services | T. de l'Autorisation
Sevre-Long 200 mg, Kapseln retard - 100 Kapsel(n) - 53952 002 - Art. 24 ATSG
DatumPrix exfactory Prix public Origine de prixSources des datesCodes mutation
01.12.2021192.89(-3.96 %)237.85(-3.70 %)LShttp://www.xn--spezialittenliste-yqb.ch/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2021)3JUEBERPRUEF
01.12.2018200.85(-14.62 %)247.00(-13.77 %)LShttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2018)3JUEBERPRUEF
01.03.2015235.25 286.45 LShttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2015)Premier enregistrement
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Aide | FAQ | Identification | Contact | Home