ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
     PräparatPackungs­grösseEFPPPSBTKZusammensetzungZulassungs­inhaberKat.    
Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023
Mai 2023 - 95 Präparate
L FIPI Calquence 100 mg60PA4885.9510%Filmtabletten: Acalabrutinibum 100 mgAstraZeneca AGA / SLGtell a friend
     Azelastin-Fluticason-
Mepha
23 mlPAPAk.A.Mepha Pharma AGBGtell a friend
     Thiogamma 600 mg/ 50 ml PAPAk.A.Infusionslösung: Acidum Thiocticum 600mg / 50mlMaras AGBGtell a friend
     Thiogamma 600 mg/ 50 ml5PAPAk.A.Infusionslösung: Acidum Thiocticum 600mg / 50mlMaras AGBGtell a friend
     Thiogamma 600 mg/ 50 ml10PAPAk.A.Infusionslösung: Acidum Thiocticum 600mg / 50mlMaras AGBGtell a friend
  FI CMViyana 100 mg / 2 ml5 x 2 mlPAPAk.A.Infusionslösung: Ferrum 100mg / 2mlVifor (International)
Inc.
BGtell a friend
  FI CMViyana 500 mg / 10 ml10 mlPAPAk.A.Infusionslösung: Ferrum 500mg / 10mlVifor (International)
Inc.
BGtell a friend
  FI CMViyana 1000 mg / 20 ml20 mlPAPAk.A.Infusionslösung: Ferrum 1000mg / 20mlVifor (International)
Inc.
BGtell a friend
  FI CMViyana 500 mg / 10 ml5 x 10 mlPAPAk.A.Infusionslösung: Ferrum 500mg / 10mlVifor (International)
Inc.
BGtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 10
mg/1 ml
5 x 1 mlPAPAk.A.Injektionslösung: Oxycodoni Hydrochloridum 10 mg/mlMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 200
mg/20 ml
4 x 20 mlPAPAk.A.Injektionslösung: Oxycodoni Hydrochloridum 200mg / 20mlMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 50
mg/1 ml
5 x 1 mlPAPAk.A.Injektionslösung: Oxycodoni Hydrochloridum 50 mg/mlMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
     Sugammadex Zentiva 200
mg/2 ml
10PAPAk.A.Injektionslösung: Sugammadexum 200mg / 2mlHelvepharm AGBGtell a friend
     Sugammadex Zentiva 500
mg/5 ml
10PAPAk.A.Injektionslösung: Sugammadexum 500mg / 5mlHelvepharm AGBGtell a friend
  FI  Kimmtrak 100 mcg / 0.5 ml PAPAk.A.Infusionskonzentrat: TebentafuspumImmunocore GmbHAGtell a friend
    CMMorphine Mundipharma 10 mg10PAPAk.A.Retard-Tabletten: Morphini Sulfas Pentahydricus 10 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMMorphine Mundipharma 10 mg60PAPAk.A.Retard-Tabletten: Morphini Sulfas Pentahydricus 10 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMMorphine Mundipharma 30 mg10PAPAk.A.Retard-Tabletten: Morphini Sulfas Pentahydricus 30 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMMorphine Mundipharma 30 mg30PAPAk.A.Retard-Tabletten: Morphini Sulfas Pentahydricus 30 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMMorphine Mundipharma 30 mg60PAPAk.A.Retard-Tabletten: Morphini Sulfas Pentahydricus 30 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMMorphine Mundipharma 60 mg10PAPAk.A.Retard-Tabletten: Morphini Sulfas Pentahydricus 60 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMMorphine Mundipharma 60 mg30PAPAk.A.Retard-Tabletten: Morphini Sulfas Pentahydricus 60 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMMorphine Mundipharma 100 mg30PAPAk.A.Retard-Tabletten: Morphini Sulfas Pentahydricus 100 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMMorphine Mundipharma 200 mg30PAPAk.A.Retard-Tabletten: Morphini Sulfas Pentahydricus 200 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 5 mg6PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 5 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 5 mg10PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 5 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 5 mg30PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 5 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 5 mg60PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 5 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 10 mg6PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 10 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 10 mg10PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 10 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 10 mg30PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 10 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 10 mg60PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 10 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 20 mg6PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 20 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 20 mg10PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 20 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 20 mg30PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 20 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 20 mg60PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 20 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 40 mg6PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 40 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 40 mg10PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 40 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 40 mg30PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 40 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 40 mg60PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 40 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 80 mg6PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 80 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 80 mg10PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 80 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 80 mg30PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 80 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone Mundipharma 80 mg60PAPAk.A.Retard-Tabletten: Oxycodoni Hydrochloridum 80 mgMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 5 mg/2.5 mg
5PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 5 mg/2.5 mg
10PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 5 mg/2.5 mg
14PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 5 mg/2.5 mg
20PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 5 mg/2.5 mg
28PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 5 mg/2.5 mg
30PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 5 mg/2.5 mg
60PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 10 mg/5 mg
5PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 10 mg/5 mg
10PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 10 mg/5 mg
14PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 10 mg/5 mg
20PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 10 mg/5 mg
28PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 10 mg/5 mg
30PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 10 mg/5 mg
60PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 20 mg/10 mg
5PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 20 mg/10 mg
10PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 20 mg/10 mg
14PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 20 mg/10 mg
20PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 20 mg/10 mg
28PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 20 mg/10 mg
30PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 20 mg/10 mg
60PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 40 mg/20 mg
5PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 40 mg/20 mg
10PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 40 mg/20 mg
14PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 40 mg/20 mg
20PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 40 mg/20 mg
28PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 40 mg/20 mg
30PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 40 mg/20 mg
60PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 60 mg/30 mg
30PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 60 mg/30 mg
60PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 80 mg/40 mg
30PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
    CMOxycodone/Naloxone
Mundipharma 80 mg/40 mg
60PAPAk.A.Retard-Tabletten: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
A+Gtell a friend
     Triofan Antitussif
Noscapine
20PAPAk.A.Filmtabletten: Noscapini Hydrochloridum Hydricum 15 mgVERFORA SADGtell a friend
     Pantacido7PAPAk.A.Magensaftresistente Tabletten: Pantoprazolum 20 mgNOBEL Pharma Schweiz AGDGtell a friend
     Pantacido14PAPAk.A.Magensaftresistente Tabletten: Pantoprazolum 20 mgNOBEL Pharma Schweiz AGDGtell a friend
     Adler Gelenkscomplex400PAPAk.A.Tabletten: 5 WirkstoffeAdler Pharma Helvetia AGDGtell a friend
     Adler Gelenkscomplex1000PAPAk.A.Tabletten: 5 WirkstoffeAdler Pharma Helvetia AGDGtell a friend
     Dekristol 20.000 I.E.3PAPAk.A.Weichkapseln: CholecalciferolumDermapharm AGBGtell a friend
     Dekristol 20.000 I.E.4PAPAk.A.Weichkapseln: CholecalciferolumDermapharm AGBGtell a friend
     Dekristol 20.000 I.E.6PAPAk.A.Weichkapseln: CholecalciferolumDermapharm AGBGtell a friend
     Dekristol 20.000 I.E.14PAPAk.A.Weichkapseln: CholecalciferolumDermapharm AGBGtell a friend
     Dekristol 20.000 I.E.14PAPAk.A.Weichkapseln: CholecalciferolumDermapharm AGBGtell a friend
     Dekristol 20.000 I.E.50PAPAk.A.Weichkapseln: CholecalciferolumDermapharm AGBGtell a friend
  FIPI Radicava50 mlPAPAk.A.Suspension (oral): Edaravonum 105 mgMitsubishi Tanabe
Pharma GmbH,
Düsseldorf,
Zweigniederlassung
Zürich
BGtell a friend
  FIPI Radicava2 x 35 mlPAPAk.A.Suspension (oral): Edaravonum 105 mgMitsubishi Tanabe
Pharma GmbH,
Düsseldorf,
Zweigniederlassung
Zürich
BGtell a friend
    CMFluticasone/Formoterol
Mundipharma 50/5 µg
120PAPAk.A.Druckgasinhalation: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
BGtell a friend
    CMFluticasone/Formoterol
Mundipharma 125/5 µg
120PAPAk.A.Druckgasinhalation: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
BGtell a friend
    CMFluticasone/Formoterol
Mundipharma 250/10 µg
120PAPAk.A.Druckgasinhalation: 2 WirkstoffeMundipharma Medical
Company, Hamilton,
Bermuda, Basel Branch
BGtell a friend
     Amavita Diclo Patch 180 mg10PAPAk.A.Wirkstoffhaltiges Pflaster: Diclofenacum Epolaminum 180.05 mgAmavita Health Care AGDGtell a friend
     Perenterol Lyo-Sol10PAPAk.A.polvere per sospensione orale: Saccharomyces Boulardii Cryodesiccatus (Saccharomyces Boulardii cncm I-745) 250 mgZambon Svizzera SADGtell a friend
     Perenterol Lyo-Sol14PAPAk.A.polvere per sospensione orale: Saccharomyces Boulardii Cryodesiccatus (Saccharomyces Boulardii cncm I-745) 250 mgZambon Svizzera SADGtell a friend
 Legende einblenden
2023 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home