ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
5684716.03.2006
Salmon Pharma GmbH 
   
  
01.10.20. 
01.10.20.FI
Seq.-Nr.PräparatBeschreibungGalenische FormATC-Klassierung 
03Medikinet MR 30 mgKapseln N06BA04PI
04Medikinet MR 40 mgKapseln N06BA04PI
05Medikinet MR 10 mgKapseln N06BA04PI
06Medikinet MR 20 mgKapseln N06BA04PI
07Medikinet MR 5 mgKapseln N06BA04PI
2021 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home